งานทะเบียนและวัดผล

ขั้นตอนการขอหลักฐานทางการศึกษาสำหรับนักเรียนปัจจุบัน

  1. เตรียมรูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย ตามจำนวนเอกสารที่ต้องการ

  2. เขียนใบคำร้องพร้อมแนบรูปถ่าย หรือนักเรียนสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบออนไลน์ด้านล่างนี้ได้

  3. การดำเนินการจัดทำเอกสารและเสนอผู้บริหารใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ

  4. หากนักเรียนต้องการติดต่อครู หรือต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบอัตโนมัติของไลน์ ให้แอดไลน์ไอดี @140vgxxh

ขั้นตอนการขอหลักฐานทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา

  1. เตรียมรูปถ่ายปัจุบัน คือเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ต้องปักชื่อ-นามสกุล และชื่อย่อโรงเรียน จำนวน 2 รูป

  2. เขียนใบคำร้องพร้อมแนบรูปถ่าย หรือสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบออนไลน์ด้านล่างนี้ได้

  3. การดำเนินการจัดทำเอกสารและเสนอผู้บริหารใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ

  4. หากนักเรียนต้องการติดต่อครู หรือต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบอัตโนมัติของไลน์ ให้แอดไลน์ไอดี @140vgxxh

  5. หากมีความประสงค์ใช้บริการจัดส่งทางบริษัทขนส่งโปรดติดต่อแอดมิน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์